Alleen of samen invullen

Er zijn drie manieren om de scan in te vullen:

Individueel

Vul de scan in voor jouw organisatie. Meld je aan en ga aan de slag via de unieke link die je per e-mail ontvangt.
Beslis je achteraf om naar de mening van collega’s te polsen? Je kan op elk moment anderen uitnodigen om de scan ook in te vullen. Zie verder.

Samen met collega’s één scan

Bespreek met enkele collega’s alle vragen en vul één scan samen in. Op niveau van een afdeling, een team of cliëntengroep, het CPBW, de werkgroep agressie. Deze manier van werken werkt sensibiliserend, bevordert de dialoog en verhoogt de betrokkenheid bij het beleid.

Meerdere scans door verschillende collega’s

Peil naar en vergelijk meningen van verschillende collega’s.
Eén iemand, de trekker, neemt het initiatief voor de agressiescan en nodigt anderen uit. Geef bij de uitnodiging uitleg en instructies mee. Gaat het over het beleid rond grensoverschrijdend gedrag? Een afdelingsspecifiek beleid of het overkoepelende beleid?

Elke deelnemer ontvangt een unieke link om de vragenlijst in te vullen.