Hoe werkt de scan

De Agressiescan bestaat uit 36 voornamelijk gesloten vragen verdeeld over drie thema’s: ‘Organisatie en Beleid’, ‘Uitvoering’ en ‘Verankering’. Ze gaan over lastig gedrag en agressie van en naar cliënten, medewerkers, derden of naar materiaal.
Veel vragen kan je snel invullen. Geef steeds antwoord vanuit je ervaring in het hier en nu. Niet vanuit wat zou moeten zijn. Een aantal vragen vereisen informatie die je best opzoekt.

Sommige antwoordmogelijkheden zijn ongenuanceerd. Dit is bewust: woorden als altijd, nooit... dwingen je stelling in te nemen en bevorderen achteraf het gesprek hierover.
Bij vragen met een rond selectievak is 1 antwoord mogelijk, bij vragen met een vierkant selectievak zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Download de vragenlijst. als je je eerst wil voorbereiden. Je kan de scan tussentijds opslaan en op een later moment verder werken. Heb je alle vragen beantwoord? Je ontvangt een score en een rapport. Dat bevat verbeterpunten afgestemd op je score.

Je kan met je collega’s verschillende scans invullen, bijvoorbeeld per afdeling. De uitslagen van die scans blijven bewaard in een eigen afgeschermde omgeving. Doe je de scan later opnieuw? Dan breng je resultaten en veranderingen over een langere periode in kaart.

Alle gegevens en rapportages zijn vertrouwelijke informatie. Icoba gebruikt enkel de resultaten om op sectorniveau trends en ontwikkelingen te herkennen.

Gemiddelde duur voor het invullen van de scan: 15 minuten