Icoba

Icoba staat voor Iedereen COmpetent in het Beheersen van Agressie. Icoba werd in 2004 door de sociale partners van het Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen boven de doopvont gehouden. Sinds september 2010 financiert ook het Sociaal Fonds van de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector.

Wij zijn een kennis en expertisecentrum. Wij stimuleren en ondersteunen organisaties om agressie structureel en integraal aan te pakken. We richten ons op agressie tegen medewerkers.


Gecoördineerd door VIVO vzw.