Voor wie is deze scan

Met de scan krijg je een helder beeld van wat jouw organisatie inzet om agressie te beheersen: het beleid, de uitvoering en de verankering.

Bij de start kan je collega’s uitnodigen om de scan in te vullen. Het aantal is onbeperkt. Betrek zoveel mogelijk medewerkers die je kan linken aan het thema. Denk aan de agressiecoach, kwaliteitscoördinator, vormingsverantwoordelijke, interne trainer, interne preventieadviseur, vertrouwenspersoon, de leidinggevende, vakbondsafgevaardigde, het interventie- en nazorgteam, leden van de werkgroep agressie…

Samen hebben ze een brede kijk op het agressiebeleid en de vertaling ervan op de werkvloer. Ze weten waar het schoentje knelt en wat goed loopt.
Betrek medewerkers uit elke hoek, ook de busbegeleider, administratieve kracht of poetshulp. Ze hebben elk een andere invalshoek.

Is het niet haalbaar dat alle medewerkers de scan invullen? Selecteer een gezonde mix in leeftijd, geslacht, anciënniteit, werkvorm, functie.

De scan laat toe dat je de resultaten van medewerkers met een gelijkaardige functie met elkaar vergelijkt.